เช่าโต๊ะจีน มีขนาด 1.2 เมตร และ 1.5 เมตร พร้อมเก้าอี้พลาสติก 8-10 ตัว ให้เลือกสรร สามารถเคลือกแบบคลุมผ้าและผูกโบว์เพิ่มเติม

Showing 1–12 of 13 results

เช่าโต๊ะ-เช่าโต๊ะจีน1.5เมตร+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว

430.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.2ม. เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้า

380.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.2ม.คลุมผ้าขาวเก้าอี้พลาสติกไม่คลุมผ้า

300.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.2ม.คลุมผ้าสีขาวเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์

430.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.2ม.เก้าอี้พลาสติกไม่มีผ้าคลุม

250.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว+โบว์สีชมพู

480.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว+โบว์สีน้ำเงิน

480.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว+โบว์สีเงิน

480.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาว+โบว์สีแดง

480.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.คลุมผ้าขาว+เก้าอี้พลาสติกไม่คลุมผ้า

350.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าขาวโบว์สีม่วง

480.0 ฿

เช่าโต๊ะ-โต๊ะจีน1.5ม.เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าสีขาวโบว์สีทอง

480.0 ฿