01

เลือกสินค้าจากเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่สนใจในหมวดต่าง ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางร้านหรือโทรหาเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

02

สอบถามเพิ่มเติม

03

แจ้งรายละเอียดเพื่อทำใบเสนอราคา

แจ้งรายละเอียดแก่ทางร้านเพื่อทำใบเสนอราคา

04

ทางร้านนำเสนอใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา

ทางร้านนำเสนอใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าพิจารณาและตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งหมายเหตุเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

05

ชำระมัดจำ 30%

ลูกค้าชำระมัดจำ 30% และแจ้งการชำระเงินเพื่อจองคิวงาน
* ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น!

06

ส่วนที่เหลือ 70%

ส่วนที่เหลือ 70% ลูกค้าชำระในวันติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จทันที โดยสามารถชำระด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น!