เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม 1 ตัว (มีขนาด 1.2 เมตร และ 1.5 เมตร) พร้อมเก้าอี้ชิวารี ทั้งให้เลือกทั้งสีขาว สีทอง และแบบอะคริลิกใส

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์