เช่าโพเดียม  แท่นบรรยาย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในงานพิธีการต่างๆ สำหรับ พิธีกร ผู้ประกาศ วิทยากร หรือ บุคคลต่างๆ โพเดียมมีชื่อเรียกหลายชื่อ

แสดง %d รายการ